Jinekolog Onkolog Kimdir ?

 

Telefon: 0 (232) 4643322

Faks: 0 (232) 4646490

E-posta: turhan.uslu@deu.edu.tr

Web: www.turhanuslu.com

Jinekolojik Onkoloji bugün kadın hastalıkları ve doğum branşının bir üst ihtisas bölümüdür. Henüz tam olarak ülkemizde bir ayırımı bilinmese de eğitim sürecinin oldukça uzun olması  ve özellikli bir cerrahi tedavi gerektirdiği için JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ bugün Sağlık Bakanlığı tarafından üst ihtisas alanı olarak kabul  edilmiştir.

 

Ülkemizde uzun senelerdir bu konuda çalışmış olan jinekologlara Jinekolojik onkoloji Cerrahisi üst ihtisas DİPLOMASI verilmiştir.

 

Kadın genital kanserlerinin tedavisi esnasında yapılan cerrahi tedaviler Jinekoloji, Genel Cerrahi, Üroloji, Damar Cerrahisi ve hatta son senelerde göğüs cerrahisini de  içine alan bir dizi cerrahi manipulasyonu gerektirmektedir.

 

Bu nedenle operasyona bir çok hekimin girmesinin zorlukları zaman içinde anlaşıldığı için , başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir çok ülkede jinekolojik onkoloji diğer branşlarla da ilgili cerrahileri üstlenmiş vaziyettedir.

 

Jinekolojik kanser ameliyatlarında rahimin geniş olarak çıkarılması (Radikal histerektomi /Wertheim operasyonu ) , Ana damarların çevresindeki lenf ağının temizlenmesi (Lenfadenektomi), Mide  zarının Çıkarılması (Omentektomi) ve Peritonektomi (Karıniçi zarının soyulması ) özellikli operasyonlardır ve ancak onkologlar tarafından güvenli bir şekilde yapılabilir.

Bizimle bağlantı kurmak için:

Prof. Dr. Turhan Uslu                                                     0 (232) 4643322

İzmir’de Kadın Genital Tümör Cerrahisi